V soutěži Česká cena za architekturu 2020 získaly nominační titul dvě námi realizované stavby

Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové a sídlo firmy Lasvit v Novém Boru – obě tyto stavby, které jsme realizovali v letech 2017 – 2019, získaly od mezinárodní poroty České ceny za architekturu nominační titul a dostaly se tak do prestižního výběru mezi 27 nejlepších přihlášených projektů. Česká komora architektů zveřejnila výsledky na nominačním večeru 5. ročníku soutěže, který se konal 24.6.2020 v objektu Kotelna v areálu Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou. Všechna nominovaná díla České ceny za architekturu 2020 jsou k vidění na výstavě ve Spolkovém domě Slavonice do 31.10.2020.

Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Záměrem ČCA je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla hodnocena v rámci jednotlivých kategorií, ale uděluje se jedna hlavní cena. Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota.