Začala výstavba parkovacího domu P+R na Černém Mostě

Poklepem na základní kámen byla slavnostně zahájena stavba nového P+R parkovacího domu Černý Most.

Nový velkokapacitní 4 patrový parkovací objekt je navržen s ohledem na stávající nedostatečnou kapacitu povrchového parkoviště (294 stání) za účelem navýšení kapacity parkovacích stání na celkový počet 880. Dále nabídne 38 cyklostání v samostatném uzamykatelném prostoru. Fasáda budovy bude částečně pokryta zelení pro zlepšení prostředí a zpříjemnění okolí hlavní komunikace. Kromě parkovacího domu je součástí objektu rekonstrukce stávajícího nástupu na lávku pro pěší přes ulici Chlumecká, přeložky, přípojky a nezbytné úpravy a opravy komunikací a zpevněných ploch, vč. sadových úprav v bezprostředním okolí objektu.

Naším cílem je provést výstavbu s minimálním omezením veřejnosti a dokončit v řádném termínu na konci října 2021.