Zahájili jsme druhou etapu výstavby objektů v areálu Kosteleckých uzenin.

S koncem září byla předána první etapa realizovaných objektů ve výrobním areálu Kosteleckých uzenin. Jednalo se o stavební úpravy dílčích stávajících prostor – nová dispozice strojů ve stávající balírně, úpravy v rámci stávající expedice a přístavbu depozitního – chladírenského skladu s regálovým zakládacím systémem, který přímo navazuje na stávající objekty balírny a expedice, s kterými je vzájemně propojen. Tento sklad s expedicí je již zaplněn a provozován.

8.10.2018 začaly práce na druhé etapě spočívající v rekonstrukci stávajících prostor na Balící a krájecí centrum – manipulace a sklady. V průběhu realizace bude montována nová technologie. Vše bude v provozu v květnu 2019.

Rozhovor s generálním ředitelem Kosteleckých uzenin, a.s.