Zahájili jsme práce poslední etapy projektu „Výstavba výrobních a skladovacích objektů v areálu TYCO Elektronics v Trutnově – Poříčí“

V listopadu loňského roku jsme zahájili práce na dalším projektu pro objednatele TYCO Electronics v Trutnově – Poříčí, kterým je vestavba haly „S“. Jedná se o skladovou halu o zastavěné ploše 2100 m² založené na betonových patkách. Monolitický skelet je zastřešen skládanou střechou a opláštěn z čelní strany sendvičovými panely. Ostatní části opláštění tvoří pláště stávajících objektů, mezi které se skladová hala vestavuje. Předpokládaný termín dokončení je červen 2019. Jedná se o poslední etapu z projektu, který byl zahájen v roce 2016 a ve kterém jsme dokončili a předali tři výrobní haly včetně strojovny.