Zahájili jsme práce na rekonstrukci sportovní haly Gymnazia Trutnov

Předmětem zakázky „Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – stavební práce II“ je zateplení celého objektu. Dojde k výměně stěnových a střešních panelů novými zateplenými PUR panely, k výměně otvorových výplní a k zateplení podlahy. Součástí projektu je také výstavba zádveří a navazující práce – ochrana před bleskem a osvětlení.

Sportovní hala trutnovského gymnázia je v provozu od roku 1992. Od té doby funguje v podstatě bez přerušení. Hala konstrukčně nevyhovuje dnešním standardům především po stránce hospodaření s teplem. Izolační vrstvy konstrukce stěn odpovídají úrovni stavebních technologií počátku devadesátých let.

Po realizaci projektu se sníží náklady na provoz sportoviště a zvýší se komfort jeho používání. Zlepší se i akustické podmínky nebo rychlost dosažení požadované teploty v interiéru haly.

Pokud vše půjde podle plánu, měla by hala sloužit studentům trutnovského gymnázia již v září tohoto roku.