Zahájili jsme přípravné práce ve výrobním objektu KOSTELECKÉ UZENINY a.s.

Pro společnost KOSTELECKÉ UZENINY a.s. jsme zahájili přípravné práce na projektu „Realizace stavebních objektů Depozitního skladu, Expedice, Balírny nekrájených uzenin a myčky v Kostelci“. Vlastní realizace projektu potrvá 160 dní, bude probíhat v etapách a za stálého provozu. Spočívá ve stavebních úpravách stávajícího výrobního objektu, nástavby na střeše nad částí balírny a přístaveb. V rámci realizace přístaveb budou provedeny dílčí úpravy zpevněných ploch.  Rozšířením prostor nedojde k navýšení kapacity výroby, ale pouze ke zkvalitnění a zefektivnění procesu balení, skladování a expedice stávající výroby.

Společnost Kostelecké uzeniny byla založena v roce 1917. Kostelecké uzeniny jsou od svých prvopočátků výrobcem věhlasných párků, klobás, šunek, specialit a trvanlivých salámů. Vlajkovou lodí společnosti je řada Premium, pod kterou se na trh dodávají zejména fermentované salámy s přírodní ušlechtilou plísní – Kostelecký uherák, Křemešník, Čeřínek a Hermín.