Zahajujeme práce na stavbě parkovacího domu Gayerova kasárna v Hradci Králové

V březnu tohoto roku se rozběhne stavba parkovacího domu Gayerova kasárna s kapacitou 320 parkovacích míst. Parkovací dům vznikne v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové, dle projektové dokumentace vypracované společností architekti chmelík & partneři, s.r.o. Jedná se o čtyřpodlažní částečně podsklepenou stavbu tvořenou dvěma objekty, každý s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 70,4 x 18 m, respektive 59,8 x 18 m. Mezi těmito objekty bude umístěna provozní část stavby včetně dvou přístupových ramp a jednoho výtahu, která bude provozně propojovat oba objekty. Čtyři nadzemní podlaží budou provedeny jako monolitický železobetonový skelet se ztužujícími vertikálními, komunikačními jádry. Vnější obvodový plášť budou tvořit svislé dřevěné lamely kónického tvaru. Zastřešení je tvořeno plochou střechou s krycí vrstvou ze štěrkového kačírku.

V současné době již probíhají demoliční práce, přeložky kabelů a archeologický průzkum. Dokončení stavby je plánováno na květen příštího roku. Investorem je naše dceřiná společnost ISP Hradec Králové, a.s.