Základní a mateřská škola v Kvasinách

Během jednoho roku vyrostly v areálu základní a mateřské školy v Kvasinách nová tělocvična s půdorysnými rozměry 34 x 29 m a dvoupatrová budova mateřské školy. K novostavbě tělocvičny byla přistavěna krytá lávka, která ji spojuje se stávajícím objektem základní školy. Součástí předmětu díla bylo i provedení venkovních přeložek, přípojek a komunikací. Vznikl prostor parkovacího stání pro 5 osobních automobilů, přibyly venkovní travnaté plochy a prvky pro odpočinek.

Hlavní budově základní školy v Kvasinách je více než 130 let a fungují v ní sloučené třídy od 1. do 5. ročníku. Pro zkvalitnění výuky byla škola rozšířená o učebnu 1. třídy a novou družinu.