Závěrečná etapa výstavby výrobních hal pro společnost TYCO Electronics EC Trutnov s.r.o. je dokončena

Naše společnost v minulém období úspěšně dokončila a předala objednateli halu S, což je poslední etapa projektu „Rooftop“.

Projekt obsahoval výstavbu hal D3, G, AB a S včetně venkovních inženýrských sítí a komunikací. Hala D3, jejíž součástí je dvojice lineárních urychlovačů sloužících k úpravám materiálů pro elektrotechniku, je přístavbou ke stávajícím halám s nosnou ocelovou konstrukcí. Hala G je výrobní hala s nosnou ocelovou konstrukcí, opláštěná panely Kingspan. Hala AB slouží k přípravě materiálů pro výrobu plastických hmot, jednalo se o rekonstrukci stávajících prostor s ocelovou vestavbou technologie mixéru. Hala S je čistě skladová hala s regálovým systémem, nosnou konstrukcí z prefabrikovaných prvků a zastřešením skládanou střechou.

Projektový tým pod vedením p. Köhlera na zakázce pracoval od srpna roku 2016.