Etický kodex

Dodržování pravidel etiky, slušnosti a férovosti v obchodních vztazích zajišťuje důvěryhodnost naší společnosti navenek. Pravidla chování, která jsou v souladu s těmito hodnotami, vytyčuje Etický kodex naší společnosti.