Organizační struktura

Společnost je řízena modelem, kdy představenstvo společnosti má kontrolní funkci a schvaluje strategii společnosti. Výkonným řízením společnosti je pověřena rada ředitelů, tvořená generálním ředitelem a odbornými řediteli.
Generální ředitelství má sídlo v Trutnově a zajišťuje funkce obchodní, rozpočtové, technologické a podpůrné.


Vedení společnosti

Představenstvo

Mgr. Jana Pečenková, předseda představenstva

Ing. Radek Mrázek, místopředseda představenstva

Karel Laš, člen představenstva

Management

Ing. Radek Mrázek, generální ředitel

Karel Laš, výrobní ředitel

Ing. Radomír Kirsch, finanční ředitel

Václav Sedláček, ředitel nákupu

Dozorčí rada

Ing. Jaroslav Pečenka, předseda dozorčí rady

JUDr. Michal Kaizar, člen dozorčí rady

Ing. Radomír Kirsch, člen dozorčí rady