Realizace druhé etapy výstavby kampusu Univerzity Karlovy začala

7. srpna bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy potvrzeno schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci novostavby centrální budovy Kampusu Univerzity Karlovy.

Vítězem veřejné zakázky se stala „Společnost MEPHARED – BAK & SYNER“.

S vítězným dodavatelem stavby byla uzavřena Smlouva o dílo, která nabyla účinnosti dne 9. srpna.

Dne 11. srpna bylo předáno staveniště MEPHARED 2 generálnímu dodavateli stavby. Společný projekt Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové tak vstoupil do realizační fáze.

Foto: Bogle Architects