co jsme realizovali

Obchodní centrum Ptáček Liberec

Investor: Ptáček koupelny
Lokalita: Liberecký kraj
Realizace: 06/2016 - 08/2017

Charakteristika projektu

Jedná se o rekonstrukci stávajícího prostoru obchodního centra Ptáček za částečného provozu investora, demolici nevyhovujících částí objektu a přístavbu reprezentativní administrativní části včetně show-roomu.

Na začátku realizace se vyskytly problémy plynoucí z podcenění zaměření stávajících sítí na staveništi ze strany projektanta. Výskyt vysokoprůměrového vodovodu v litině pro městkou část v Liberci v místě provádění záporového pažení stavební jámy vyvolalo nutnost doprojektování a zajištění dodatečného vodoprávního povolení.

Tyto průtahy bohužel zdržely práce o 4 měsíce a posunuly hlavní stavební práce do zimního období, které bylo pro stavaře kruté a dostalo stavbu do dalšího zpoždění.

Nyní je předpokládaný termín dokončení stanoven na 08/2017, kdy bychom měli bez problému dílo dokončit a předat investorovi k užívání.

Galerie projektu