co jsme realizovali

P + R Černý Most III

Investor: Hlavní město Praha
Lokalita:
Realizace: 07/2020 - 10/2021

Charakteristika projektu

Nový velkokapacitní čtyřpatrový parkovací dům nahradil původní parkoviště, které mělo kapacitu 294 míst. Z celkového množství 886 míst je jich 89 vyčleněno pro vozy s CNG/LPG a dalších 8 disponuje nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Projekt pamatuje také na cyklisty, v samostatně uzamykatelném prostoru je 38 stojanů. V objektu je instalována provozní a havarijní vzduchotechnika. Fasáda budovy je částečně pokryta zelení za účelem zlepšení prostředí a zpříjemnění okolí hlavní komunikace. Součástí projektu byla kromě stavby parkovacího domu i rekonstrukce stávajícího nástupu na lávku pro pěší přes ulici Chlumecká, dále pak přeložky, přípojky a nezbytné úpravy a opravy komunikací a zpevněných ploch, včetně sadových úprav v bezprostředním okolí objektu.

Galerie projektu