co jsme realizovali

Realizace stavebních objektů Depozitního skladu, Expedice, Balírny nekrájených uzenin a myčky v Kostelci

Investor: KOSTELECKÉ UZENINY a.s.
Lokalita: Kraj Vysočina
Realizace: 04/2018 - 05/2019

Charakteristika projektu

Projekt navazuje na již dokončenou stavbu, část se bude rekonstruovat, část přistavovat. Realizace probíhala v jednotlivých etapách a za provozu. Došlo ke stavebním úpravám dílčího stávajícího výrobního objektu – nová dispozice strojů ve stávající balírně, úpravy v rámci stávající expedice. Dále proběhly stavební úpravy nástavby na střeše nad částí stávající balírny a přístaveb – depozitní sklad a přístavba pro rozšíření prostoru expedice včetně úpravy stávajícího vstupu. V rámci přístaveb se provedly dílčí úpravy zpevněných ploch. Rozšířením prostor nedošlo k navýšení kapacity výroby, ale pouze ke zkvalitnění a zefektivnění procesu balení, skladování a expedice stávající výroby.

Zastavěná plocha přístavby je 2 450 metrů čtverečných s výškou 18,4 metrů. Konstrukční systém je tvořen ocelovou konstrukcí, opláštění sendvičovými panely včetně podhledu a skládanou střechou. Podlaha drátkobetonová s potravinářskou stěrkou. Celý prostor je chlazen na 3 – 5 stupňů Celsia. Depozitní sklad je vybaven regálovým systémem se zakladači. V průběhu realizace byla zavedena nová technologie. Vše bylo uvedeno do provozu v květnu 2019.

Kostelecké uzeniny jsou od svých prvopočátků výrobcem věhlasných párků, klobás, šunek, specialit a trvanlivých salámů. Vlajkovou lodí společnosti je řada Premium, pod kterou se na trh dodávají zejména fermentované salámy s přírodní ušlechtilou plísní – Kostelecký uherák, Křemešník, Čeřínek a Hermín. Společnost Kostelecké uzeniny byla založena v roce 1917.  Není mnoho firem, které tvoří součást kulturního dědictví naší země. Kostelecké uzeniny k nim rozhodně patří. Jejich tváří je už neuvěřitelných sto let noblesní gentleman, který se s chutí zakusuje do lahodného párku.

 

Galerie projektu