co jsme realizovali

Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku

Investor: Město Pec pod Sněžkou
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 09/2011 - 03/2014

Charakteristika projektu

Sdružení Lanovka Sněžka společností BAK stavební společnost, a.s. a italský odborník na lanovkářskou technologii společnost Leitner AG zajistilo realizaci rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku.

Výstavba lanové dráhy spočívala zejména ve výměně technologie lanovky včetně rekonstrukce a dostavby budov jednotlivých stanic.Tato liniová stavba se sestává ze dvou úseků, doplněných několika obslužnými objekty. Staveniště vlastní lanové dráhy bylo umístěno v těžko přístupném terénu v CHKÚ KRNAP ve 3. a 1. zóně ochrany. Trasa překonává řeku Úpu, Růžový potok, v horním úseku Růžovohorské sedlo a v závěru vede po hraně Obřího dolu na vrchol nejvyšší hory ČR.

V rámci plnění veřejné zakázky byla provedena výměna technologie lanové dráhy (otevřená dvoumístná sedačka byla nahrazena čtyřmístnými kabinkami), dolní úsek lanovky byl prodloužen přes řeku Úpu až na její pravý břeh, kde byla vybudován zcela nový objekt dolní stanice. Objekt mezistanice byl kompletně zbourán a na částečně stávajících základech postavena budova, velikostně stejná dle původního objektu, ale hmotově upravena současné moderní  technologii. Horní stanice byla z větší části zbourána a dostavěna. Součástí díla byly též inženýrské sítě, technická infrastruktura. V náročných podmínkách byla vybudována kanalizační a vodovodní přípojka, napojená na veřejný kanalizační a vodovodní řad města Pec pod Sněžkou.

Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku je unikátním projektem celorepublikového významu, jehož realizace probíhala v nejpřísněji chráněné zóně Krkonošského národního parku.

Galerie projektu