co jsme realizovali

Revitalizace Tyršových sadů – podzámeckého parku v Pardubicích

Investor: Statutární město Pardubice
Lokalita: Pardubický kraj
Realizace: 07/2014 - 06/2015

Charakteristika projektu

Dominantu parku tvoří parková betonová promenáda s dřevěným chodníkem z tropického dřeva, vegetačními prvky a pergolami s membránovým zastřešením. Na jižním konci promenády byla postavena kavárna s prosklenou fasádou a bezbariérovým přístupem do parku. V prostoru sochy Rudoarmějce je vybudované schodiště z černé žuly, určené pro odpočinek návštěvníků parku. Pro dětské návštěvníky byl zřízen „Relax park“. Zvláštní pozornost byla věnována výsadbě nových stromů v celém prostoru parku, květin do nově založených záhonů a úpravě vodních ploch s osázením rákosových porostů.

Zakázka „Revitalizace Tyršových sadů Pardubice“ byla zahájena 18.7.2014 a ukončena předáním díla 30.9.2015. Celková cena díla dle SOD a dodatků  činí 89 059 tis. Kč. Stavební práce byly rozděleny do těchto objektů:  Demolice a příprava stavby; Přemístění sochy mateřství; Provozní struktura, komunikace, cesty, schodiště, rampy; Parkový nábytek, ostatní vybavenost a informační systém; Drobná parková architektura, drobné stavební parkové objekty; Relax park; Vegetační prvky;  Osvětlení; Elektroinstalace; Automatický závlahový systém; Parkový vodovod s vodovodní přípojkou, pítka; Vodní prvky, vodní biotop; Objekt čerpací stanice; Vodní systém parku-drénování; Energosloupky a Galerie Café.

Projekt získal titul Stavba roku 2017

http://www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/tyrsovy-sady/

Galerie projektu