co jsme realizovali

Vodňanská drůbež

Investor: Vodňanská drůbež, a.s.
Lokalita: Jihočeský kraj
Realizace: 01/2020 - 12/2021

Charakteristika projektu

V nových výrobních halách je umístěna technologie pro porážku opracování, chlazení, třídění, porcování a balení jatečních kuřat. Dále se zde nachází prostory pro skladování chlazených a zmrazených výrobků a plochy pro jejich následnou expedici. Nedílnou součástí nového provozu je také prostor pro příjem, mytí a skladování vratných obalů. Využily se tu nejmodernější zahraniční technologie s maximálním nasazením automatických a robotických prvků. Nosná konstrukce moderní průmyslové haly se zakládá na velkoprůměrových pilotách, které jsou zakončeny železobetonovými hlavicemi pro kotvení železobetonových sloupů, tvořících základ svislých konstrukcí. Na sloupech je uložena ocelová konstrukce, složená z příhradových vazníků. Vnější plášť haly tvoří panelové stěny, vnitřní příčky pak kombinace panelů a zdiva. Umělé osvětlení je zajištěno svítidly s LED technologií, určenými pro prostředí s proměnlivými teplotami i vlhkostí, odpovídá hygienickým provedením stanoveným požadavkům.

Galerie projektu