Zahájili jsme rekonstrukci Terminálu 1 na pražském letišti Václava Havla

Ve spolupráci se společností Trigema Building a.s. jsme v lednu 2024 zahájili projekt REKONSTRUKCE „ADMINISTRATIVNÍ BUDOVYOBJEKTU TERMINÁLU 1“ a „OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TERMINÁLU 1“ na mezinárodním Letišti Václava Havla.

Tento projekt zahrnuje renovaci části původní odbavovací budovy severního odbavovacího areálu, známého jako „Bonbon“, a jeho okolí. Součástí této obnovy je také přesun vysílacího střediska z 6. NP budovy a úpravy anténních systémů, aby byla zajištěna jejich provozuschopnost během výstavby. Budou zde provedeny změny v dispozičním uspořádání a výměna bodového pláště. Úpravy se také bude týkat změna způsobu evakuace osob z budovy.

Rekonstrukce administrativní budovy a oprava střešního pláště jsou klíčové kroky směrem k zajištění dlouhodobé udržitelnosti a bezpečnosti letištního zařízení.