Společenská odpovědnost

Být úspěšný znamená cítit odpovědnost, a to nejen uvnitř firmy, ale také ve vztahu ke vnějšímu prostředí, proto podporujeme zajímavé a potřebné projekty v oblasti kultury, sportu a ekologie a v neposlední řadě i charitativní činnost spojenou s výchovou dětí a mládeže.

Nadační fond Vendulka

Věříme, že pomáhat potřebným je lidské, zvláště pokud se jedná o těžce nemocné děti postižené vzácnou formou onemocnění. Proto jsme založili nadační fond Vendulka, díky kterému můžeme pomoci zlepšit materiální a zdravotní péči malé Vendulky.

Vendulka patří mezi několik desítek lidí na celém světě a je jedinou v ČR trpící vrozenou dominantní formou imunodeficitu čili poruchou imunitního systému, označenou číslem 818-821delTTAA v IFNR1, za kterým se skrývá neschopnost organismu bránit se jakékoli formě mykobakterií.

Nemoc malé Vendulky naplno propukla po povinném očkováním na tuberkulózu krátce po jejím narození. Díky této poruše imunity byla Vendulka v minulosti léčena proti vysoce rezistentní ptačí tuberkulóze, která způsobila napadení některých orgánů, částečný rozpad kyčelního kloubu a napadení dvou míst lebky. Kromě tohoto vážného imunitního onemocnění má Vendulka také defekt na srdíčku, které jí bude v budoucnu operováno. Od jejího narození prožila více než dva roky v nemocnici, absolvovala již devět operací a deset vyšetření v celkové anestezii. Přes všechny tyto bolestivé zkušenosti a silné léky, které každý den dostává, je Vendulka veselá holčička, kterou baví běžné činnosti dětí v jejím věku. Ráda si čte a prohlíží knížky, chodí na procházky a moc ráda by se jednou podívala s jejími rodiči k moři, které je pro ni prozatím stejně jako kontakt s půdou ohrožující na životě. V současné době chodí do první třídy v rámci domácího vzdělávání, kdy ji učí její maminka.

Vzhledem k vzácnému výskytu tohoto imunitního onemocnění, jsou lékařské možnosti v České republice v současné době velmi omezené, proto hledáme další cesty, které povedou k uzdravení malé Vendulky nebo jinak napomohou ke zkvalitnění jejího života. Finanční prostředky, které nadační fond vybere, budou využity na vytvoření vhodného zázemí pro Vendulku, úhradu léků, doplňků stravy a případnou zdravotní péči v zahraničí, která může být velmi nákladná.

Nadační fond shromažďuje finanční prostředky zejména od zřizovatele fondu – společnosti BAK stavební společnost, a.s., které tímto děkujeme.


Chtěli bychom touto cestou požádat města a obce regionu, firmy a také Vás, kteří chtějí podpořit kvalitnější život Vendulky o zvážení možnosti finančního příspěvku.

Děkujeme Vám všem

Kontakt:
JUDr. Michal Kaizar
E-mail: nadacevendulka@bak.cz
Číslo nadačního účtu: 7273052/0800
CZ83 0800 0000 0000 0727 3052

Nadace Vám ráda vystaví doklad o daru poté, co bude předmětná částka poukázána na nadační účet.

Ekologie

V naší společnosti fandíme ekologii.

Tím, že se naše společnost zapojila do projektu „Zelená firma“, umožňuje našim zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií čímž výrazně rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Cíl projektu

Cílem projektu „Zelená firma“ je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou zaměstnanci odkládat do boxu, který je umístěn v přízemí administrativní budovy. Projekt naší společnosti dále umožňuje recyklaci také objemného firemního elektroodpadu.

Snižování zatížení životního prostředí

Zapojením se do projektu „Zelená firma“ naše společnost dokazuje ekologické myšlení, a to jak směrem k zaměstnancům, tak i směrem k veřejnosti. Jedná se o další krok k našemu dlouhodobému cíli – snižovat zatížení životního prostředí. Zároveň nabízíme zaměstnancům benefit v podobě možnosti recyklace drobného „domácího“ elektroodpadu.
Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.