co jsme realizovali

ČOV a kanalizace Hodonice

Investor: Obec Hodonice
Lokalita: Jihočeský kraj
Realizace: 04/2016 - 11/2016

Charakteristika projektu

Stavba spočívala ve výstavbě splaškové kanalizace v malé obci u Bechyně v délce 2.590 bm včetně přípojek. Součástí stavby bylo vybudování dvou ČOV, jedna kontejnerová pro 50 EO. Druhá, kde biologické čištění probíhá přes stabilizační nádrž vytvořenou novým rybníkem s plochou hladiny 1.190 m2, který vhodně zapadá do typické jihočeské krajiny. Součástí byla i výstavba objektů hrubého předčištění včetně štěrbinové nádrže, obtokové stoky, zpevněných ploch s oplocením.

Galerie projektu