co jsme realizovali

Kanalizace a ČOV v Černém Dole

Investor: Městys Černý Důl
Lokalita:
Realizace: 09/2017 - 07/2019

Charakteristika projektu

Stavba je realizována v rámci společnosti Čistý Černý Důl, kde jsme její součástí. Předmětem díla je vybudování ČOV 3500EO včetně výústního objektu, odtoku z ČOV, příjezdové komunikace a všech přípojek inženýrských sítí. Projekt předpokládá vybudování nové gravitační kanalizace v celkové délce 5 112 m z toho gravitační potrubí DN 300 v délce 3 296 m o průměru DN 250 v délce 1 816 m a 249 m tlakového potrubí.

Galerie projektu

[gallery ids="1835,1836,1837"]