co jsme realizovali

Kanalizace a ČOV v Černém Dole

Investor: Městys Černý Důl
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 09/2017 - 07/2019

Charakteristika projektu

Stavba byla realizována v rámci společnosti Čistý Černý Důl, kde jsme byli její součástí. Předmětem díla bylo vybudování ČOV 3500EO včetně výústního objektu, odtoku z ČOV, příjezdové komunikace a všech přípojek inženýrských sítí. Projekt bylo vybudováno celkem 5.183 m kanalizačního potrubí, z toho gravitační potrubí DN 300  3.297 m o poloměru DN 250  1.508 m a 378 m tlakového potrubí Pe 50. Výkopové a další stavební práce byly ztěžovány mělkým zvodněním a byly prováděny v obtížně těžitelných pokryvných sutích a štěrcích. Výkopy zasáhly do těžce těžitelného permokarbonského a krystalického skalního podkladu.

Galerie projektu