co jsme realizovali

Domov důchodců Lampertice, objekt Žacléř

Investor: Královéhradecký kraj
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 10/2020 - 02/2022

Charakteristika projektu

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který původně sloužil pro ubytování studentů hornického učiliště. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory, ve kterém se budou nacházet jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí – kuchyň s vývařovnou a skladovými prostory, prádelna s jednotlivými sklady, jednotlivé kanceláře apod. Projekt řeší rekonstrukci severní části stávajícího objektu, která objemově zůstává stejná s výjimkou nástavby jednoho podlaží. Jižní část stávajícího objektu bude zdemolována a provedena nová výstavba s návazností a propojení se stávající severní částí. Po provedení stavebních úprav bude mít objekt jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Přistavovaná část v jižní části je řešena jako ustupující s využitím ustupujících podlaží jako teras.

Zařízení bude nabízet trvalá lůžka pro seniory se stařeckými demencemi a také dočasné odlehčovací pobyty pro seniory, o něž pečují rodinní příslušníci v domácím prostředí. Domov důchodců funguje v Lamperticích již od roku 1905 a původně sloužil pro vysloužilé horníky. V současnosti poskytuje ubytování 52 klientům. Po dokončení výstavby v Žacléři zůstane provoz v Lamperticích zachován, dojde však k přesunu centrálního řízení do nového objektu v Žacléři.

Galerie projektu