co jsme realizovali

Parkovací dům Gayerova kasárna v Hradci Králové

Investor: ISP Hradec Králové, a.s.
Lokalita:
Realizace: 02/2018 - 05/2019

Charakteristika projektu

Parkovací dům vznikne v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové, dle projektové dokumentace vypracované společností architekti chmelík & partneři, s.r.o. Jedná se o čtyřpodlažní částečně podsklepenou stavbu tvořenou dvěma objekty, každý s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 70,4 x 18 m, respektive 59,8 x 18m. Mezi těmito objekty bude umístěna provozní část stavby včetně dvou přístupových ramp a jednoho výtahu, která bude provozně propojovat oba objekty. Čtyři nadzemní podlaží budou provedeny jako monolitický železobetonový skelet se ztužujícími vertikálními komunikačními jádry. Vnější obvodový plášť budou tvořit svislé dřevěné lamely kónického tvaru. Zastřešení je tvořeno plochou střechou s krycí vrstvou ze štěrkového kačírku.
Dokončení stavby je plánováno na květen 2019. Investorem je naše dceřiná společnost ISP Hradec Králové, a.s.

Galerie projektu

[gallery ids="2516,2517"]