co jsme realizovali

Parkovací dům Gayerova kasárna v Hradci Králové

Investor: ISP Hradec Králové, a.s.
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 02/2018 - 05/2019

Charakteristika projektu

Nově vzniklý parkovací dům pro 284 automobilů leží v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Městské památkové zóně Hradce Králové. Nahradil urbanisticky a architektonicky nevhodné komerční a technické objekty. Jedná se o čtyřpodlažní stavbu tvořenou dvěma objekty, každý s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 70,4 x 18 m, respektive 59,8 x 18m. Mezi těmito objekty je umístěna provozní část stavby včetně dvou přístupových ramp a jednoho výtahu, která provozně propojuje oba objekty. Čtyři nadzemní podlaží jsou provedeny jako monolitický železobetonový skelet se ztužujícími vertikálními komunikačními jádry. Vnější obvodový plášť tvoří svislé dřevěné lamely kónického tvaru. Zastřešení je tvořeno plochou střechou s krycí vrstvou ze štěrkového kačírku.
Investorem je naše dceřiná společnost ISP Hradec Králové, a.s., která provozuje parkovací systém od ledna 2007 na základě koncesní smlouvy udělené hradeckou radnicí.

Galerie projektu