co jsme realizovali

Dostavba průmyslového areálu společnosti Fortell s.r.o. v Lanškrouně

Investor: Fortell s.r.o.
Lokalita: Pardubický kraj
Realizace: 10/2015 - 06/2016

Charakteristika projektu

Jednalo se o výstavbu nové skladové haly polotovarů a výrobků z plastů a kovů s obestavěným prostorem 34.825 m3 v areálu objednatele včetně manipulačních ploch před halou. Skladová hala je provedena z konstrukčního systému prefabrikovaného železobetonového skeletu a opláštěna sendvičovými panely. V její levé západní části je umístěna třípodlažní vestavba sloužící jako administrativní provoz a zázemí zaměstnanců. Součástí stavby jsou nové areálové rozvody vodovodu, plynu, NN, splaškové a dešťové kanalizace s dvěma retenčními nádržemi, kdy jedna tvoří okrasné jezírko s kamennými prvky uvnitř průmyslového areálu. Dále byly vybudovány zpevněné plochy, membránové zastřešení manipulačního dvora na samostatné ocelové konstrukci mezi novou a stávající halou a nové oplocení.

Firma Fortell s.r.o. se zabývá zejména zakázkovou výrobou vstřikovaných plastových a lisovaných kovových dílů, a také konstrukcí a výrobou vstřikovacích forem na plast. Byla založena v roce 1995 jako konstrukční a obchodní kancelář a postupně se rozšířila o vlastní lisovnu kovů, nástrojárnu a vstřikovnu plastů. Ve společnosti pracuje momentálně 150 zaměstnanců.

Galerie projektu