co jsme realizovali

Přestavba výrobních objektů pro společnost KNORR-BREMSE v Liberci

Investor: KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.
Lokalita: Liberecký kraj
Realizace: 02/2017 - 02/2018

Charakteristika projektu

Stavební úpravy hal pro společnost Knorr-Bremse  jsme realizovali ve dvou etapách. V první etapě se prováděla vestavba kanceláří a sociálního zázemí ve stávající hale z důvodu plánovaného rozšíření výroby. Jednalo se o ocelovou dvoupodlažní vestavbu s betonovými podlahami a sádrokartonovými příčkami. Součástí bylo také doplnění oken do obvodového pláště a kompletní změna požárního řešení daných prostorů. Přestavbou vnikla kancelářská plocha cca 500 m2 a sociální zázemí o stejné ploše. Součástí přestavby bylo i rozšíření jídelny s kuchyní a přestavba měrového střediska a střediska údržby. Celá akce trvala 5 měsíců a probíhala za plného provozu výrobních hal.

Ve druhé etapě byla řešena přestavba logistického přístřešku na výrobní prostory, kdy bylo nutné provést kompletní násypy pod podlahy, osadit obvodové prahy a provést zcela nové opláštění budovy. Součástí této změny byla i výměna osvětlení ve stávajících provozech a sanace podlah. V nově vzniklých prostorách jsme prováděli komplet rozvody elektro, stlačeného vzduchu a ZTI. Plocha výrobních prostor je 1 700 m2 a plocha dotčená přestavbou je celkem cca 4 000 m2.

Koncernová společnost Knorr-Bremse, s hlavním sídlem v Mnichově, je celosvětově vedoucím výrobcem brzdících systémů pro železniční a užitková vozidla. V roli technologického průkopníka působí výrobce Knorr-Bremse významně v oblasti systémů, a to již po dobu více než 110 let.

 

Galerie projektu