co jsme realizovali

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha – pavilon 8

Investor: Magistrát Hlavního města Prahy
Lokalita: Hlavní město Praha
Realizace: 09/2010 - 07/2014

Charakteristika projektu

Fakultní nemocnice Na Bulovce patří mezi špičková zdravotnická zařízení v České republice poskytující vysoce specializovanou lékařskou i ošetřovatelskou péči. Počátky nemocnice sahají až do roku 1896, kdy v areálu bývalé vinice Bulovka byla založena malá infekční nemocnice.

Rekonstrukce a přístavba pavilonu č. 8 proběhly podle záměru investora a uživatele tak, aby mohly být do pavilonu umístěny všechny požadované provozy podle potřeb uživatele. Své zázemí tu najdou oddělení mikrobiologie, parazitologie, biochemie, hematologie, imunologie a virologie.
V 1. podzemním patře je umístěno oddělení klinické mikrobiologie a oddělení parazitologie.
V 1. nadzemním patře je ambulantní část oddělení klinické hematologie a také laboratorní část – transfúzní úsek. Dále převážná část oddělení biochemie, centrální příjem dodávek vzorků, materiálu a pomůcek. Jsou zde prostory pro centrální dekontaminaci a odvoz odpadů a šatny pro oddělení mikrobiologie, parazitologie a hematologie.
Ve 2. nadzemním patře našli zázemí v podobě denní místnosti, seminární místnosti a pracoven zaměstnanci oddělení hematologie a je zde umístěno oddělení imunologie a virologie. Dále šatny pro oddělení biochemie, imunologie a virologie a velký přednáškový sál.
Ve 3. nadzemním patře má zrekonstruovaná budova své technické zázemí – strojovny chlazení, vzduchotechniky, je zde umístěn náhradní zdroj elektrické energie, archiv sklady a místo tu najdou i čtyři pracovny lékařů. Vzhledem k charakteru činností oddělení jsou vnitřní dispozice budovy i jednotlivé technicko provozní prvky řešeny s přihlédnutím k nutnosti rozdělení provozu na tzv. „čistou“ a „špinavou“ část. veškerý provoz po budově je řešen jako bezbariérový.

Původní hlavní schodiště na severní fasádě bylo odstraněno a do vzniklého prostoru je vložen ocelový skelet nové přístavby. Původní schodiště nahrazují dvě venkovní schodiště na skeletu nové přístavby.

Nová přístavba zcela respektuje osově symetricky hlavní kompoziční princip původní budovy a je maximálně neutrální k historickým hmotám rekonstruovaného objektu. Její výška nepřesahuje původní hřeben sedlové střechy, což umožní mj. využití prostor původního podkroví. Vnější lehký obvodový plášť přístavby je obložen čirým a smaltovanými sklem, umožňuje využití pronikajícího severního světla a zároveň upozorňuje na modernost současné přístavby a špičkové technologické vybavení rekonstruovaných prostor.

Galerie projektu