co jsme realizovali

Nástavba stávajícího objektu a stavební úpravy – zřízení oddělení Paliativní péče v DOZP Sulická 1597/48, Praha 4 – Krč

Investor: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Lokalita: Hlavní město Praha
Realizace: 06/2018 - 08/2019

Charakteristika projektu

V rámci tohoto projektu byla provedena nástavba severního křídla a stavební úpravy části přízemí objektu, kde bylo zřízeno oddělení paliativní péče. Administrativní část provozu je vymístěna z prvního nadzemního podlaží do nástavby vedlejší budovy. Vedlejší budova se tak zvýšila o jedno podlaží. V části, která příslušela administrativě, vzniklo oddělení paliativní péče.

Nově zřízené oddělení pomohlo odlehčit kapacitu stávajících lůžkových oddělení. Pro klienty v terminálním stádiu, kteří byli doposud umísťování ve standardních odděleních, je zřízeno oddělení, které celkovým řešením a vybavením zabezpečí výrazně vyšší standard.

Domov pro osoby se zdravotním postižení Sulická je pobytovou službou pro osoby se mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. Posláním Domova je poskytovat profesionální sociální služby vycházející z individuálních potřeb lidí se zdravotním postižením, vedoucí k podpoře jejich sociálních vazeb a dovedností.

Galerie projektu