co jsme realizovali

Kanalizace Hertvíkovice

Investor: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 08/2014 - 09/2015

Charakteristika projektu

Koncem září tohoto roku byla dokončena stavba tlakové kanalizace v Hertvíkovicích, místní části městysu Mladé Buky. Investorem stavby byla společnost Vodovody a kanlizace Trutnov.

Nová kanalizační síť v obci Hertvíkovice byla vybudována v celkové délce 6,6 km. Kanalizace umožní napojení cca 270 ekvivalentních obyvatel. Splaškové vody z jednotlivých nemovitostí budou, na rozdíl od obvyklého gravitačního odvádění odpadních vod, přečerpány 71 domovními čerpacími stanicemi do centrální čerpací stanice umístěné v horní části Hertvíkovic, z níž pak budou tyto vody přečerpávány do kanalizační sítě v Mladých Bukách. Stavbu jsme prováděli ve Sdružení Hertvíkovice společně s firmou Zepris s.r.o.

Výstavba kanalizace byla zahájena 25.8.2014 a dokončena byla v souladu se smloluvou o dílo do 13 měsíců od předání staveniště, tedy dne 25.9.2015.

Galerie projektu