co jsme realizovali

Kanalizace v Pardubicích, ul.Sezemická

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Lokalita: Pardubický kraj
Realizace: 11/2015 - 07/2016

Charakteristika projektu

Účelem stavby je výměna gravitačního kanalizačního potrubí v ulici Sezemická včetně přepojení přípojek a bočních řadů. Nové potrubí bude uloženo v trase stávající kanalizace, která je bourána. Hlavní kanalizační řad je navržen z betonové potrubí vejčitého profilu 700/1050 s čedičovou výstelkou. Část stávající kanalizace bude opravena vyvložkováním s úpravou šachet.

Galerie projektu