co jsme realizovali

Kanalizace Lužec nad Cidlinou

Investor: Obec Rudník
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 11/2017 - 08/2018

Charakteristika projektu

Projekt vyřešil odkanalizování západní části obce Lužec nad Cidlinou a napojení na stávající kanalizační systém s centrální čistírnou odpadních vod. S ohledem na stávající terén je území odkanalizováno gravitačním systémem. V rámci výstavby splaškové kanalizační sítě je připojeno cca 80 objektů. V rámci celé stavby bylo provedeno celkem 3.117,27 bm kanalizace. Součástí kanalizace bylo zřízení 87 ks odboček – domovních přípojek v délce 1.325,7 bm, bylo provedeno 74 bm protlaků DN 400  a 68 bm protlaků DN 150 pod komunikacemi. Po výstavbě kanalizace bylo opraveno celkem 739 asfaltových komunikací.

 

Galerie projektu