co jsme realizovali

Mladoboleslavsko, rozšíření severovýchodní větve

Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Lokalita: Středočeský kraj
Realizace: 03/2015 - 12/2015

Charakteristika projektu

Předmětem stavby bylo zhotovení 2,2 km vodovodního přivaděče z tvárné litiny DN250 s obalem z cementové malty a odkalovacího potrubí d90, dodávkou a montáží nadzemního prefabrikovaného objektu posilovací přečerpávající stanice mezi obcemi Úhelnice a Koprník. Práce probíhaly převážně v polích, na koruně bývalé hráze rybníku a v místní komunikaci.

Galerie projektu