co jsme realizovali

Modernizace Severočeského muzea v Liberci – druhá etapa

Investor: Liberecký kraj
Lokalita: Liberecký kraj
Realizace: 04/2018 - 03/2020

Charakteristika projektu

Cílem modernizace bylo oživení muzejních prostor a celé expozice a také vybavení celé budovy muzea novodobou vyspělou technologií, která zdůrazní a hlavně ochrání budovu. Stavebními úpravami bylo zamezeno nežádoucímu křížení návštěvnického provozu se zaměstnaneckým. V neposlední řade umožní modernizace muzea i plnohodnotný přístup osobám s omezenou schopností pohybu.

Budova je nemovitou kulturní památkou, architektonické řešení je tedy plně podřízeno historické hodnotě budovy. Materiály použité na nových architektonických prvcích odpovídají dobovým materiálům a byly konzultovány s Národním památkovým ústavem. Rampy a zdvojené podlahy, které jsou nad původní historicky hodnotnou podlahou, jsou provedeny z čirého skla. Nové dveře, kryty technologických zařízení apod. jsou provedeny jako repliky podobných stávajících prvků. Celková modernizace byla zaměřená v této etapě na první a druhé nadzemní podlaží, kde bylo její součástí provedení kompletních nových rozvodů a systému ZTI, VZT, chlazení, silnoproudu a slaboproudu. Další součástí modernizace budovy byla stavební část a týká se repase podlah, opravy povrchů v podobě lokálních oprav omítek, štuků a následné kompletní malby.

Severočeské muzeum v Liberci bylo založeno v roce 1873 jako nejstarší uměleckoprůmyslové muzeum v českých zemích. Již od počátku se mu podařilo shromažďovat cenné sbírky užitého umění z Evropy a Asie, pro které bylo nutné vystavět samostatnou budovu. V mezinárodní soutěži, konané v roce 1895 ve Vídni, zvítězil návrh rakouského architekta Friedricha Ohmanna, jehož dokončení v roce 1898 provedl německý architekt Hans Grisebach. Po stavební stránce budova malebně propojuje různé typy sakrální a palácové architektury z období středověku a raného novověku. Po roce 1945 se muzeum rozšířilo o vlastivědné a přírodovědné oddělení a v současnosti sídlí v dalších 6 budovách, ve kterých je uloženo přes 500 tisíc sbírkových předmětů. Dnes zahrnuje Severočeské muzeum kromě bohaté knihovny tři sbírková oddělení – přírodovědecké, historické (s archeologií) a uměleckohistorické.

 

Galerie projektu