co jsme realizovali

Modernizace Severočeského muzea v Liberci – druhá etapa

Investor: Liberecký kraj
Lokalita: Liberecký kraj
Realizace: 04/2018 - 03/2020

Charakteristika projektu

Cílem modernizace bylo oživení muzejních prostor a celé expozice a také vybavení celé budovy muzea novodobou vyspělou technologií, která zdůrazní a hlavně ochrání budovu. Stavebními úpravami bylo zamezeno nežádoucímu křížení návštěvnického provozu se zaměstnaneckým. V neposlední řade umožní modernizace muzea i plnohodnotný přístup osobám s omezenou schopností pohybu.

Budova je nemovitou kulturní památkou, architektonické řešení je tedy plně podřízeno historické hodnotě budovy. Materiály použité na nových architektonických prvcích budou odpovídají dobovým materiálům a budou konzultovány s Národním památkovým ústavem. Rampy a zdvojené podlahy, které jsou nad původní historicky hodnotnou podlahou jsou provedeny z čirého skla. Nové dveře, kryty technologických zařízení apod. jsou provedeny jako repliky podobných stávajících prvků. Celková modernizace byla zaměřená v této etapě na první a druhé nadzemní podlaží, kde bylo její součástí provedení kompletních nových rozvodů a systému ZTI, VZT, chlazení, silnoproudu a slaboproudu. Další součástí modernizace budovy byla stavební část a týká se repase podlah, opravy povrchů v podobě lokálních oprav omítek, štuků a následné kompletní malby.

Muzeum v Liberci patří mezi největší muzea v České republice. Založeno bylo v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum a u nás je nejstarším muzeem tohoto typu. Vlastní budova byla postavena v letech 1897 – 1898 v romanticko-historizujícím stylu, podporuje typy sakrální a palácové architektury. Monumentální komplex doplňují replika renesanční věže liberecké radnice a přístavba tzv. měšťanského domu. Dnes zahrnuje Severočeské muzeum kromě bohaté knihovny tři sbírková oddělení – přírodovědecké, historické a uměleckohistorické.

 

 

Galerie projektu