co jsme realizovali

Obec Horní Kalná – dostavba obecního vodovodu

Investor: Obec Horní Kalná
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 05/2021 - 11/2022

Charakteristika projektu

Jedná se o stavbu liniových objektů – vodovodu pro zásobení obyvatelstva vodou a stavbu nového vodojemu. Navržený vodovodní systém využije stávající zdroj vody a některé páteřní vodovodní rozvody v obci. Zásobení objektů v obci je gravitační, vyjma oblasti Příčnice, které leží nad vodojemem. Zde je zásobování pomocí tlakové stanice umístěné v armaturní komoře vodojemu. Vodovodní řady budou realizovány v dimenzích DN 50, 80 a 100 o celkové délce 6 829 m a výtlačné potrubí DN 50 délky 297 m.

Galerie projektu