co jsme realizovali

Obec Horní Kalná – dostavba obecního vodovodu

Investor: Obec Horní Kalná
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 05/2021 - 11/2022

Charakteristika projektu

Dostavba obecního vodovodu“ obnášela realizaci vodovodních řadů, veřejných částí vodovodních přípojek, výstavbu nového vodojemu a rekonstrukci čerpací stanice a vrtu. Stávající vodovodní síť v obci Horní Kalná byla rozšířena o 6 160 m nových vodovodních řadů a 101 kusů vodovodních přípojek v celkové délce 367 m. Dále byla provedena výstavba nového betonového vodojemu o kubatuře 2×50 m³. Celý vodojem byl obložen přírodním kamenem. Na stávajícím vrtu bylo provedeno nové zhlaví a oplocení. V rámci stavby bylo opraveno 995,19 m2 asfaltových komunikací.

Galerie projektu