co jsme realizovali

Vršovice – likvidace splaškových vod

Investor: Obec Vršovice (okr.Louny)
Lokalita: Ústecký kraj
Realizace: 04/2017 - 08/2017

Charakteristika projektu

Předmětem projektu je liniová stavba tlakové splašková kanalizace v délce 2 191 m

Stavba je realizována bezvýkopovou technologií, 114 ks domovních přípojek v délce 1885 m včetně dodání čerpacích stanic. Součástí díla jsou také opravy všech dotčených pozemků a komunikací.

Galerie projektu