co jsme realizovali

Pilníkov – kanalizace a ČOV

Investor: Město Pilníkov
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 10/2018 - 08/2020

Charakteristika projektu

Tato zakázka se realizuje ve společnosti „Společnost BAK a PDV Stavby – Pilníkov“, kde působíme v roli vedoucího společníka. Ve městě Pilníkově není vybudovaný centrální kanalizační systém na splaškové vody. Tento projekt tuto situaci řeší výstavbou čističky odpadních vod a soustavou gravitačních stok včetně šesti čerpacích stanic s výtlačným potrubím zaústěným opět do gravitačních stok. Výstavbou dojde k četným křížením vodních toků. Pro výstavbu jsou využity především přilehlé místní asfaltové, štěrkové komunikace, silnice třetí  i první třídy. Výstavba zasáhne i přeložky vodovodů a dešťové kanalizace.

Galerie projektu