co jsme realizovali

Rekonstrukce vodovodu Suhrovice, Kněžmost

Investor: Obec Kněžmost
Lokalita: Středočeský kraj
Realizace: 10/2016 - 05/2017

Charakteristika projektu

Jednalo se o výstavbu vodovodních řadů v obci Suhrovice, kde se mění koncepce zásobování pitnou vodou. Předmětem díla bylo vybudování nových vodovodních řadů s přepojením na vodárenskou soustavu. Součástí díla není výstavba nových domovních přípojek s jejich přepojování na nové vodovodní řady.

Galerie projektu