co jsme realizovali

Rekonstrukce a dostavba kanalizace Mnichovo Hradiště

Investor: Město Mnichovo Hradiště
Lokalita: Středočeský kraj
Realizace: 03/2011 - 12/2012

Charakteristika projektu

Dokončená výstavba vodohospodářských objektů – kanalizace, na akci: Mnichovo Hradiště – rekonstrukce a dostavba kanalizace zabezpečila vybudování nové infrastruktury pro stávající zástavbu i případné nové objekty v obci Veselá a městské části Mnichova Hradiště, kde se mimo stávající zástavbu počítá s odkanalizováním rozlehlých rozvojových ploch.

Stavba byla zahájena ražbou stoky AA 433,24m dlouhou a výstavbou Výtlaku V2, dále následovala výstavba stok S3 a S3.1 včetně provedení čerpací stanice ČS2. Stavební práce pokračovaly výstavbou stok a podstok S1, S2, výtlaku V1 a čerpací stanicí ČS1. Při provádění stok S1 a S2 se hloubila i stoka B v Černé silnici a B1 v ulici V Cestkách. Na stokách a podstokách S1, S2 a S3 se prováděli veřejné části domovních přípojek.Celkem bylo položeno 3 948 m gravitační kanalizace, 1522m tlakové kanalizace , 1444,2m gravitačních domovních přípojek a dodávka a montáž čerpacích stanic ČS 1 a ČS 2 včetně technologií a přenosů dat v celkové hodnotě díla 130 587 662 Kč bez DPH.

Galerie projektu