co jsme realizovali

Rekonstrukce sídla společnosti RWE Praha

Investor: RWE Česká republika a.s.
Lokalita: Hlavní město Praha
Realizace: 01/2016 - 08/2017

Charakteristika projektu

Zakázka RWE zahrnuje kompletní rekonstrukci administrativního sídla společnosti RWE Česká Republika – dnes pod názvem Innogy. Rekonstrukce je realizována za provozu ve třech po sobě následujících etapách. V každé z etap došlo ke kompletnímu vybourání interiérů, veškerých rozvodů, okenních výplní a následně vybudování nových kancelářských a technických prostor, které splňují aktuální požadavky na moderní pracoviště. Použitím nových technologií osvětlení s proměnou intenzitou a teplotou světla a jejich propojení s centrálně řízeným systémem ovládání žaluzií dosahuje budova i vysokého standardu v úspoře energie.

Aktuálně již probíhají dokončovací práce na poslední třetí etapě realizace. Po dokončení těchto prací v průběhu června zahájíme na objektu testování všech nově instalovaných technologií. Finální dokončení díla a jeho předání investorovi je plánováno a konec července letošního roku 2017.

Galerie projektu