co jsme realizovali

ÚP ČR – Liberec – rekonstrukce administrativní budovy v Liberci, Dr. M. Horákové 632

Investor: Česká republika - Úřad práce České republiky
Lokalita: Liberecký kraj
Realizace: 06/2019 - 12/2020

Charakteristika projektu

Nízký objekt bývalého textilního závodu Elitex byl adaptován na novou funkci administrativy liberecké pobočky Úřadu práce České republiky.

Vstupy do objektu jsou nově rozlišeny na návštěvnické, zaměstnanecké a technické. Hlavní vstup pro klienty je nově situován v suterénu na západní straně severní fasády, z důvodu uživatelského i urbanistického.

Hlavní komunikační osou návštěvníků je schodiště s výtahem v západní části objektu. Na toto schodiště navazují v nižších podlažích přepážkové haly s čekárnami. V suterénu u vstupu se nachází recepce, pokladna či podatelna. Hlavní komunikační osou zaměstnanců je schodiště s dvojicí výtahů ve střední části budovy s návazností na hlavní zaměstnanecký vstup.

Ve střední části suterénu se nachází multifunkční sál se samostatným bezbariérovým vstupem z ulice Dr. M. Horákové. Technické prostory jsou situovány převážně do východní strany suterénu budovy, kde se předpokládají vedlejší servisní vstupy a návaznost na dopravní komunikaci. Prostory nejvyššího podlaží jsou vyhrazeny pro vrcholný management objektu.

Galerie projektu