co jsme realizovali

Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou, 2. etapa

Investor: Město Žacléř
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 01/2014 - 08/2014

Charakteristika projektu

Jednalo se výstavbu nových vodovodních řadů z potrubí PE 63 o celkové délce 873 m včetně provedení vodovodních přípojek PE 32 a 40 v délce 146 m a redukčních šachet. Součástí díla bylo i provedení přeložky stávajícího vodovodního řadu o délce 35 m. Dále na objektech Provozního střediska, Úpravny vody, Vodojemu Zámek, Vodojemu Porcelánka Dolní a Porcelánka Horní došlo ke kompletní výměně elektrotechnologie, měření a regulace, strojní technologie s dálkovým přenosem na dispečink. Tato stavba přispěla ke zkvalitnění zásobování pitnou vodou obyvatel města Žacléř a modernizaci provozu.

Galerie projektu