co jsme realizovali

Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléře pitnou vodou

Investor: Město Žacléř
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 10/2016 - 10/2017

Charakteristika projektu

Zakázka zahrnovala obnovu splaškové kanalizace, výměnu revizních šachet a výměnu armaturních uzlů na vodovodních řadech v centrální části města Žacléř. Celková délka kanalizace činí 395 bm, současně došlo k výměně 32 ks revizních šachet na stávající kanalizaci. Vybudovaná síť je napojena na již dříve vystavěnou kanalizační síť. Součástí výstavby byla i realizace kanalizačních přípojek v délce 470 bm a výměna vodovodních přípojek v délce 330 bm. Nedílnou součástí akce bylo i zhotovení provizorních úprav komunikací a z části i obnova asfaltových povrchů.

Galerie projektu