co jsme realizovali

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové

Investor: Královéhradecký kraj
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 09/2019 - 03/2022

Charakteristika projektu

Modernizace depozitářů objektu bývalých Gayerových kasáren zahrnuje kompletní rekonstrukci stávajícího objektu a přístavbu, která bude s objektem propojena proskleným koridorem. Rekonstrukcí projde klasicistní členitá fasáda horizontálně členěná římsami, bosovanými nárožími a orámováním oken s trojúhelníkovými frontony, dále pak nosná konstrukce krovu včetně kompletní skladby střechy, výplně otvorů a interiéry. Dvoupatrová přístavba objektu je navržena jako železobetonový skelet doplněný o průvlaky s prosklenou fasádou a plochou střechou.

Tuto zakázku realizujeme ve sdružení se společností GEOSAN GROUP a.s.

Galerie projektu