co jsme realizovali

Středisko volného času v Trutnově

Investor: Město Trutnov
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 11/2017 - 12/2018

Charakteristika projektu

Středisko volného času vznikne na základě návrhu vypracovaného trutnovskou projekční kanceláří Rosa – architekt. Areál Nivy bude sloužit jak sportu, tak různým kroužkům a zájmovým aktivitám, čímž se zvýší jeho kvalita a využití. K současnému objektu přibudou dvě přístavby. Nová vstupní část obsahuje kavárnu, dětský koutek, hernu, dva ateliéry, keramickou dílnu, divadelní sál a administrativní zázemí. Ve střední části je plánovaná velká tělocvična, která zůstává na svém místě a stejných parametrech. Dojde k její modernizaci. V místě dosavadního ricochetu bude taneční sál. Do další přístavby, umístěné nejdále od vstupu do areálu, je navržena horolezecká stěna. V celé budově jsou nově koncipovány prostory pro zázemí všech činností postupně přibudou i různé prvky v exteriérech. Stavební práce obsahují demolici části objektu od stávající tělocvičny směrem k parkovišti. Na to naváže rekonstrukce vnitřních prostor. Největší stavební práce budou probíhat v jarním obodobí.

Galerie projektu