co jsme realizovali

Středisko volného času v Trutnově

Investor: Město Trutnov
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 11/2017 - 03/2019

Charakteristika projektu

Předmětem bylo upravit a doplnit objekt sportovní haly a vytvořit tak moderní, bezpečný, víceúčelový a originální objekt Střediska volného času Trutnov, který bude sloužit dětem, mládeži a další veřejnosti. Cílem projektu je maximálně využít potenciálu stávajícího objektu a doplnit jej tak, aby provozně i esteticky vyhovoval svému novému účelu. V objektu stávající sportovní haly jsou i nadále umístěny provozy související se sportovními aktivitami. Nejjižnější část objektu byla zdemolována a na jejím místě je postavena nová vstupní hala, na kterou navazují další provozy, které s ohledem na jejich nároky, nebylo možné umístit do stávajícího objektu. V severní přístavbě je s ohledem na specifické prostorové požadavky umístěna vevnitř i vně objektu  horolezecká stěna. Stávající objekt a jižní přístavba jsou navrženy jako dvoupodlažní, přístavba v severní části je s ohledem na požadavky lezecké stěny třípodlažní.

Galerie projektu