co jsme realizovali

ÚVN – VoFN Praha – dokončení a rekonstrukce pavilonu B – realizace

Investor: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Lokalita: Hlavní město Praha
Realizace: 02/2018 - 09/2019

Charakteristika projektu

Bez přerušení stávajícího provozu probíhaly stavební práce na objektu pavilonu pro novodobé veterány Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci. Stavební úpravy objektu s pěti nadzemními podlažími budou realizovány za účelem vytvoření pavilonu sociálních služeb, jehož součástí jsou mimo jiné léčebna dlouhodobě nemocných, ošetřovatelská lůžka, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, centrum psychiatrických ambulantních služeb. V přízemí jsou umístěny služby – chráněná kavárna, minimarket a multifunkční kulturní centrum. Součástí realizace byla i dodávka interiérů a speciálního vybavení.

Areál Ústřední vojenské nemocnice byl postaven ve 40. letech 20. století pro účely léčby vojáků a zaměstnanců silových resortů. Za války byl využíván německými vojsky opět jako nemocnice a svému účelů tak slouží bez přestávky dodnes, avšak již pro veškerou klientelu. Jako jediná vojenská nemocnice v České republice je Ústřední vojenská nemocnice výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky a jako první ve střední a východní Evropě získala mezinárodní akreditaci JCI, která je známkou nejvyšší kvality poskytované péče.

Práce byly dokončeny v původním termínu.

 

 

Galerie projektu