co jsme realizovali

Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV

Investor: Obec Korozluky
Lokalita: Ústecký kraj
Realizace: 04/2017 - 08/2017

Charakteristika projektu

Projekt zahrnuje výstavbu tlakové splašková kanalizace v délce 2 984 m bezvýkopovou technologií s domovními přípojkami v délce 1 328 m. Součástí je také stavba nové biologické ČOV pro 200 EO, která se skládá z monolitické nádrže včetně osazení technologie ČOV a příjezdové komunikace.

Galerie projektu