co jsme realizovali

Archeopark pravěku Všestary

Investor: Královéhradecký kraj
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 09/2011 - 11/2012

Charakteristika projektu

Projekt výstavby archeoparku pravěku byl realizován s cílem vybudovat komplexní areál, který nabídne návštěvníkům jedinečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů. Hlavní budova expozice má tři patra a lidé se v ní budou moci seznámit s modely a rekonstrukcemi archeologických vykopávek, pravěkou jeskyní, pohřebními komorami, modelem pravěké krajiny či důlními šachtami z pozdní doby kamenné. Kromě stálé expozice a dvou výstavních sálů je v objektu i promítací sál umožňující prostorové projekce. Celkem archeopark představí na 400 exponátů. Lidé si budou moci prohlédnout repliky pravěkých artefaktů z kamene, skla, mědi, bronzu, železa, dřeva, keramiky či kopie nedostižných materiálů, například mamutoviny. Návštěvníci si také projdou akváriem s artefakty nalezenými pod vodou. Uvidí i obrys mamuta nalezeného na Hradecku či zbroj keltských bojovníků a římských legionářů. Kromě stálé expozice a dvou výstavních sálů je v objektu umístěn i promítací sál. Unikátní je také propojení vnitřní expozice a expozice pod širým nebem s ukázkami archeologického výzkumu v terénu. Vstup do všech částí expozice v hlavní budově muzea pravěku je díky bezbariérovému přístupu umožněn i osobám se sníženou mobilitou. Součástí projektu je vyznačení nové cyklotrasy, která symbolicky spojuje Archeopark Všestary a sídlo Královéhradeckého kraje. „Archoecyklotrasa“ v délce 12 km vede z Hradce Králové do Všestar po místních archeologicky význačných lokalitách, kde jsou umístěny naučné tabule informující o archeologických zajímavostech dané lokality.

V královéhradeckém kraji tak vznikl zcela nový prvek atraktivity cestovního ruchu, který významným způsobem přispěje ke zpestření celkové nabídky a rozvoji cestovního ruchu v regionu.

Galerie projektu