co jsme realizovali

ČOV a kanalizace Hodonice

Investor: Obec Hodonice
Lokalita: Jihočeský kraj
Realizace: 04/2016 - 06/2017

Charakteristika projektu

Jedná se o výstavbu jednotné a splaškové kanalizační sítě včetně veřejných částí přípojek, ČOV pro 50 EO, objektů hrubého předčištění vč. štěrbinové nádrže, obtokové stoky, stabilizační nádrže, zpevněných ploch s oplocením. Předpokládaný termín dokončení prací je v červnu 2017.

Galerie projektu