co jsme realizovali

Dobrovice, obnova vodovodních a kanalizačních řadů

Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Lokalita: Pardubický kraj
Realizace: 03/2016 - 06/2016

Charakteristika projektu

Předmětem díla je rekonstrukce stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok ve městě Dobrovice, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Součástí prací je i přepojení stávajících vodovodních přípojek a oprava komunikace po provedení prací na vodovodu a kanalizaci. Předpokládaný termín dokončení díla je v červnu 2016.

Galerie projektu