co jsme realizovali

Dostavba kanalizace Batňovice – II.etapa

Investor: Obec Batňovice
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 09/2016 - 09/2017

Charakteristika projektu

Stavba spočívá ve výstavbě splaškové kanalizace v části obce Batňovice v délce 1.565 bm gravitačního potrubí se třemi čerpacími stanicemi a výtlačným potrubím o celkové délce 214 bm. Vybudovaná síť je napojena na již dříve vystavěnou kanalizaci v obci. Součástí výstavby je i realizace kanalizačních přípojek v délce 135 bm. Nedílnou součástí akce je i obnova asfaltových povrchů

Galerie projektu